Boekencentrum UitgeversHet is al weer bijna vier jaar geleden dat Wilken mij benaderde met een stapeltje werkvertalingen van hoofdstukken uit genoemde Ethik met het verzoek of wij die wilden uitgeven. Deze teksten werden gebruikt in zijn leerhuiswerk. Hij gaf ook het unieke karakter aan: nog niet eerder vertaald voor ons taalgebied. Ik heb geconcentreerd (dat betekent voor mij met de deur dicht en met een lineaal) enkele van die hoofdstukken gelezen. Mijn leeservaring was: echte Bonhoeffer-teksten, hoog en tegelijkertijd ook weer dichtbij je hart, gedachtegangen waarvoor je een trap nodig hebt, maar dan ook uitzicht bieden, denklijnen die bij je blijven haken, maar die niet eenvoudig weg kunt navertellen. Luthers én bijbels. Het besef van dit voegt iets toe én tegelijkertijd de uitgeversvraag: kan dit uit in de Nederlandse markt? Zo verging het mij.

Het is al weer drie jaar geleden dat ik Gerard den Hertog tegenkwam op een studiedag vanwege het tijdschrift Kontekstueel in de Jacobikerk te Utrecht. Gerard, als altijd geïnteresseerd, vroeg me of er nog iets moois aan zat te komen bij de uitgeverij. Bij Gerard moet je dan niet zomaar opnoemen wat er in de aanbieding staat, maar weet ik dat je die vraag alleen met ja moet beantwoorden als je echt iets hebt dat theologisch hout snijdt. Ik noemde hem zonder aarzelen het initiatief van Wilken. En Gerard liep direct leeg: van kennis en enthousiasme. Wat wel en niet zou moeten. Welke teksten gekozen werden enz. Waar Wilken op moest letten en wat beslist niet zou moeten. Dit zal mede beïnvloed zijn doordat Gerard Wilken niet of nauwelijks kende. Dat bleek overigens wederzijds toen ik beide heren bij elkaar bracht ten huize van Wilken. Wie de kerkelijke kaart van Nederland wat overziet moet toch opnieuw glimlachen: hoe is het toch mogelijk dat gekwalificeerde Bonhoeffer-kenners elkaar nauwelijks kennen. Beiden werken blijkbaar in kerkelijke domeinen waarbij men elkaar passeert als schepen in de nacht. Ik sta uiteraard ook zelf ergens op die kaart, maar dit is één van de leukste kanten van mijn beroep: bruggen slaan tussen geloofspraktijken, waarbij niet alles gladgestreken wordt, maar verrijking plaats vindt.

Het resultaat van hun samenwerking zien wij vanavond. Volgens mij hebben ze er hard aangetrokken en staan zij samen borg voor een goede tekst en duiding. Ik noem hier overigens ook met ere de naam van Arend Smilde die als freelance bureauredacteur zijn steen (niet steentje) heeft bijgedragen. Dan mijn uitgeverszorgen. Die zijn niet afgenomen. Het boekenvak heeft het moeilijk. De boekwinkels nog meer dan de uitgeverij. Met het boek van Bonhoeffer in de hand doe ik een hartstochtelijk beroep op u allen om een tegendraadse daad te verrichten: koop dit boek in de boekhandel.

Nico de Waal
Algemeen directeur van Boekencentrum Uitgevers en als uitgever verantwoordelijk voor de uitgaven op het gebied van ‘theologie’.