Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep – drs. I.A. Kole

26 oktober 2012

TheoblogieDrs. I.A. Kole besprak de Christelijke dogmatiek voor de Reformatorische Omroep. We kregen toestemming de bespreking te publiceren op onze weblog, waarvoor we hem hartelijk bedanken.

Dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooij: Christelijke dogmatiek. Een inleiding. Aantal blz.: 724. Prijs : 55,– (na 1 december 2012, 65-). Keurig verzorgde gebonden uitgave.

De op 18 oktober 2012 gepresenteerde gebonden uitgave heeft de volgende indeling: Woord vooraf; Lijst van afkortingen; 16 hoofdstukken: Dogmatiek als fatsoenlijk nadenken over God, mens en wereld; Waarom geloven; De drie-ene God; De eeuwig rijke God; Over openbaring; Scheppingsleer; De mens als beeld van God; Over zonde en kwaad; Israël en het verbond; Over de persoon van Jezus Christus; Jezus Christus Triomfater, mijn Verlosser, Middelaar; De Heilige Geest die levend maakt;De Bijbel- het boek van God en mensen; Kerk – Sacrament – Ambt; De vernieuwing van de mens; De vernieuwing van de wereld. Algemene literatuurlijst; Registers van: bijbelplaatsen; namen; zaken en begrippen.

Dit boek biedt een eigentijdse geloofsverantwoording van twee theologen die de christelijke geloofstraditie levend willen houden. De overkoepelende structuur wordt gevormd door de christelijke leer van de Drie-eenheid. Terugkerend uitgangspunt is het Onze Vader, als concrete gebedspraktijk waarin het geloof tot uitdrukking komt. Al lezend en studerend ben je in gesprek met de traditie, de kerk en de eigen tijd.                                 

De auteurs schrijven ‘specifiek vanuit de gereformeerde geloofsstroom waarin we ons bevinden. Maar we schrijven geen dogmatiek voor gereformeerden’(11). Doel bij het schrijven is: ‘wat zouden we willen dat een beginnend theologiestudent in eerste instantie aan kennis en inzicht verwerft’, maar studenten ook uit andere vakgebieden er hopelijk het een en ander van kunnen opsteken, predikanten die hun kennis willen opfrissen, aan academici en journalisten (die wellicht het geloof niet delen, maar wel geacht worden er beroepshalve over schrijven) (12).Verder is het boek heel geschikt voor de belangstellende lezer. Het boek vormt een geheel, maar de hoofdstukken kunnen ook apart gelezen worden. Elke hoofdstuk begint met de rubriek: Om erin te komen. Het zijn didaktische opmerkingen; vaak wordt er geprobeerd om het onderwerp, de locus, te verbinden aan wat er gaande is in de hedendaagse cultuur en samenleving. Dat geeft aan dat dogmatiek  met veel draden vastzit aan het leven van elke dag (14).

Een voorbeeld: Hoofdstuk 8 Over zonde en kwaad:
1. Noteer voor jezelf in twee minuten wat voor associaties je hebt bij het woord zonde; kun je voorbeelden noemen van de manier waarop omgegaan wordt met kwaad, zonde en slachtoffers in de media, in de politiek
2. Denk eens aan de reacties bij een ramp. Wat zijn de reacties? Bij de slachtoffers, in de media, in de politiek. Denk je dat er verschil is met vijftig jaar geleden?
3. Lees in een groep de roman Disgrace (In ongenade) van J.M.Coetzee (ook verfilmd en bewerkt voor toneel).

We sluiten de bespreking af met de laatste zin van het boek over : De vernieuwing van de wereld: ‘Waarom is de liefde de meeste van de drie christelijke deugden? In het eeuwige leven zal de bestaanswijze van het geloof niet meer nodig zijn en ook de hoop zal ingehaald zijn door de vervulling ervan. De liefde is de meeste omdat ze blijvend is. Dat betekent dat het eeuwige leven in het teken zal staan van de creativiteit en onuitputtelijkheid van Gods liefde’ (678).

We bevelen deze uitgave van harte aan: liefde voor de dienst van de Heere, levend in een seculiere samenleving, is kennis en inzicht in de zaken die tot de kern van het christelijk geloof behoren, geschreven in rapport met de tijd, meer dan nodig. We danken de auteurs en uitgever!

Drs. I.A.Kole

Categorieën

Reacties (1)

  • H. Bouter schreef:

    Ik kreeg uit de boekbespreking in het RD de indruk dat de auteurs van de dogmatiek wel in een historische zondeval geloven maar niet in de historische Adam en Eva. Zij gaan namelijk uit van een oorspronkelijke populatie van ca. 5000 tot 10000 mensen die tegen God in opstand zouden zijn gekomen.

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.