The closer you get to the truth, the clearer becomes the beauty, and the more you will find worship welling up within you. That’s why theology and worship belong together.
– N.T. Wright

Wat is aanbidden? Misschien heeft dat iets te maken met het klein maken van jezelf, zodat het grotere gezien kan worden. Door onszelf te zien staan in duisternis, zien wij het licht van God nog zoveel krachtiger. En Zijn licht schijnt op ons, op de dingen om ons heen. Op zoek naar waarheid, wordt schoonheid zichtbaar. En dat is belangrijk. Zie hier, ongeveinsd, wondermooi en oprecht: de beste theologische boeken voor u op een rij.

  1. God is een vluchteling – de terugkeer van het christendom in de Lage Landen

Tijdens de nacht van de Theologie, afgelopen september, kon er maar één bekroond worden tot beste theologische boek van 2017. In deze lijst kan het enorm actuele God is een vluchteling dan ook zeker niet ontbreken. David Dessin beschrijft het verhaal achter de verborgen terugkeer van het christendom in de Lage Landen. Ruim de helft van de migranten in de Europese Unie behoort namelijk tot het christendom en dat roept vragen op. Hoe ziet de toekomst van het christendom eruit als de koers ervan niet langer wordt bepaald door Europeanen? En hoe gaat de samenleving om met een groeiende groep van ‘nieuwe christenen’? Zwaarwegende kwesties als de vluchtelingencrisis, migratie en integratie worden door Dessin in een heel nieuw kader geplaatst.

  1. Kerkinterieurs in Nederland – bijzondere kerkinterieurs in Nederland

Over schoonheid gesproken… Barokke schuilkerken, uitbundig gedecoreerde negentiende-eeuwse katholieke kerken, en strakke naoorlogse kerkinterieurs. In alle perioden van onze bewogen geschiedenis zijn de beste kunstenaars, interieurarchitecten, beeldhouwers, houtsnijders en schilders ingeschakeld om onze kerken van binnen te verfraaien. En laat alles nou net te bewonderen zijn in dit toegankelijke en prachtig vormgegeven boek! Een van de beste theologische boeken, gewoon op de koffietafel.

Het meest indrukwekkend was het om helemaal alleen te zijn en de overweldigende rust van de kerk te ervaren. Soms, als ik op de grond liggend een koepelgewelf aan het fotograferen was, hoorde ik ineens voetstappen in de verte. Even later schalden de tonen van het orgel door de ruimte. Een hemelse ervaring. – Fotograaf Arjan Broers

  1. En de aarde bracht voort – christelijk geloof en evolutie

Een ander boek dat niet mag ontbreken in de lijst van beste theologische boeken is het uitgesproken En de aarde bracht voort. Uitblinkend in helderheid en documentatie onderzoekt Gijsbert van den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie door vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval – en hoe is de mens dan beeld van God? Ontdek hoe orthodox geloven en evolutie kunnen samengaan.

                 

4. Liberaal christendom – ervaren, doen, denken

Benjamins en Offringa laten zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven. Anders dan vaak gedacht wordt, ben je niet óf orthodox óf niks.

Smakelijke kost voor de reflectieve christen. – Dagblad Trouw ****

  1. Leven van wat komt – een katholiek uitzicht op de samenleving

Aangrijpend, rebels en tegendraads. Anders leren kijken, daartoe moedigt Erik Borgman ons aan, in vertrouwen dat er iets te zien valt. We staan klem in een samenleving waar wantrouwen en polarisatie de boventoon voeren. Doorgaan op dezelfde voet is geen optie meer. Maak ruimte voor nieuwe perspectieven en nieuwe antwoorden!

  1. Miskottetheoloog in de branding 1894-1976

Een biografie van de ‘kunstenaar onder de theologen’ is eindelijk verschenen! En wie durfde het aan? Historicus Herman de Liagre Böhl weet Miskottes overweldigende reeks boeken en artikelen theologisch te doorgronden, maar schenkt ook ruime aandacht aan zijn persoonlijke leven. Vooral waardevol zijn dan de dagboeken, met liefde en verdriet opgetekend. Niet alleen een boek voor de theoloog, maar ook voor de mens.

7. God, iets of niets? – de postseculiere maatschappij tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’

Zevende in de lijst van beste theologische boeken… God, iets of niets? Centrale standpunt van Taede Smedes: begrippen als ‘gelovig’ en ‘ongelovig’ staan niet meer lijnrecht tegenover elkaar, maar vervloeien. Een prachtig overzicht van de diversiteit aan denkers voor wie het traditionele beeld van God niet bevredigend is, maar die niet geloven dat er niets is behalve het materiële.

8. Dogmatiek voor iedereen – weten wat je gelooft

Voor iedereen die zoekt naar verdieping van het geloof. Dogmatiek is niet meer alleen  een vorm van theologische hersengymnastiek die plaatsvindt in ivoren torens. Almatine Leene en Wim Markus richten zich in de eerste plaats dan ook op jongeren, maar ook voor volwassenen is Dogmatiek voor iedereen een toegankelijke inleiding in de geloofsleer.

                 

  1. Ik moest alleen komen – reizen naar het front van de jihad

Wat speelt zich af in de hoofden van jihadisten en waarom gaan ze tot geweld over? In dit moedige en evenwichtig geschreven boek voert Washington Post-journalist Souad Mekhennet ons mee op haar dappere en gevaarlijke zoektocht. En wij zijn zeker niet de enigen die dit als een van de beste theologische boeken beschouwen.

Weinig journalisten kunnen een ontmoeting met een IS-lid navertellen. Souad Mekhennet wel. – De Volkskrant *****

Haar heldere inzichten zijn in deze tijd van grote waarde. – Jessica Stern, auteur van Terreur in naam van God.

Als je echt wilt begrijpen met welke problemen het Westen in de eenentwintigste eeuw te maken krijgt, lees dan dit boek. – Joby Warrick, Pulitzer Prize-winnaar en auteur van Zwarte vlaggen. De opkomst van IS

  1. Heilige onrust – een pelgrimage naar het hart van religie

Met zijn jongste boek stoot Frits de Lange een volgend heilig huisje omver. Ook de hemel is niet meer. Althans, zo leek het even. De protestantse theoloog heeft namelijk helemaal geen boek geschreven over het wel of niet bestaan van God of de hemel, maar er wordt wel teruggegaan naar het geloof in zijn meest naakte vorm. Geloven zonder religie: dan leer je God pas echt kennen…