Arjan Markus: Heel het leven. 10 regels voor discipelschap

25 september 2012

Arjan MarkusVanuit de ondertitel denk je dat Heel het leven over de navolging van Christus gaat met aandacht voor o.a. zijn bergrede met verhalen over mensen die door Hem werden geroepen en aan die stem gehoor hebben gegeven.

Verrassend is echter dat het boek de Tien Woorden bespreekt en daarom wringt het woord discipelschap want dat is een begrip uit het evangelie. De titel zelf klopt wel want in het Oude Testament gaat het inderdaad om heel het leven. God is zelf heilig en vraagt die houding van mensen als antwoord op Hem. Terecht wordt dan in de inleiding dan ook bij heiliging stilgestaan. Het hele leven speelt een rol in het verbond van God en mensen waarop de Tien Woorden betrekking hebben.

De toon van het boek doet vermoeden dat de tekst eerder in ander verband is gebruikt, in preken of in een leerhuis wellicht. De toon is direct, op de man af, appelleert en brengt zo de boodschap van God die de schrijver graag wil overbrengen, dichtbij de hedendaagse mens. Dat is de kracht van dit boek; de taal is helder en eigentijds.

Er wordt een duidelijke relatie gelegd tussen Gods woorden en het leven van deze tijd. Dat blijkt al in de inleiding: ‘We leven in een complexe wereld en moeten op veel gebieden keuzes maken. Op het gebied van relaties, werk, seksualiteit, bezit, carrière, gezin, noem maar op. Discipelschap heeft met al die keuzes te maken’, pag 7.

Ook de gespreksvragen proberen die verbinding te leggen en tot bezinning te prikkelen. Wellicht dat stellingen of cases nog stimulerender waren geweest om dit proces op gang te brengen. Heel het leven kan in groepsverband zinvol worden gebruikt om de Tien Woorden te behandelen.

108 pag. € 9,90 Boekencentrum Zoetermeer

Evert van der Veen

Categorieën

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.