TOEN WIJ SAMEN ATEN

Toen wij samen aten
in de bovenzaal,
goot de Heer wat water
in een grote schaal –

Refrein:
Christus, om te dienen
hebt Gij als een knecht
kroon en koningsmantel
knielend afgelegd.

Toen wij samen aten
in de bovenzaal,
vierde Hij met ons het
laatste avondmaal – Refrein

Toen wij samen aten
in de bovenzaal,
heeft Hij losgelaten
alle pracht en praal –  Refrein

Toen wij samen aten
in de bovenzaal,
vloeide zijn genade
koninklijk, royaal – Refrein

Toen wij samen aten
in de bovenzaal,
waste Hij de voeten
van ons allemaal – Refrein

tekst: André F. Troost
melodie: gezang 184 ‘Liedboek voor de Kerken’
bij Johannes 13:1-20

 

André F. Troost is emeritus-predikant en publicist. Klik hier voor een overzicht van zijn uitgaven.