‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’
***
Matteüs 5:6

 

HONGER
God van gerechtigheid,
ik heb mijn buik vol van onrecht.
Geef mij honger,
maak mij dorstig
naar uw gerechtigheid.
Alleen dan ziet mijn leven er anders uit.
Alleen dan ziet de wereld er anders uit.
Dit bid ik U in de naam van Jezus. Amen.

Voor vandaag
Kijk op de website van Amnesty International en bid voor situaties waar zij aandacht voor vraagt.

 

Bron: Annemarie van Briemen, Harald Overeem en Evert Westrik, Barrevoets. Op weg naar Pasen