De liefde, dat is God

Het is allang niet meer vanzelfsprekend om te geloven dat God er is. Veel mensen geloven nog wel dat er iets is, maar hebben geen idee wat dat dan zou moeten zijn. Hoe spreek je in zo’n context over God? Volgens Aad van Egmond, schrijver van het boek ‘Het christelijke geloof‘ emeritus hoogleraar systematische theologie aan…

Eenheid in verschil door Michel de Certeau

Michel de Certeau schrijft, in De vreemdeling, over het essentiële van de christelijke ervaring: de ontmoeting met de ander, met alle anderen, elk met zijn verschil ontvangen op de weg van God de geheel Andere. De Schrift, het gebed van de gelovigen, de kracht van de traditie, maar ook de onzekerheden van een maatschappij waarin…

Shortlist voor de Socratesbeker 2019 bekend!

De shortlist voor de Socratesbeker zijn bekend! De Socratesbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest oorspronkelijke, prikkelende en urgente Nederlandstalige filosofieboek dat in voorgaande jaar verscheen. Op de shortlist staan de vijf beste filosofieboeken die een kans hebben om de beker te winnen. De genomineerden en hun boek voor deze achttiende…

De mooiste boeken voor de veertigdagentijd

De veertigdagentijd is voor mensen een periode van bezinning. Het is de tijd voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus. Voor de één is het een periode om te vasten. Voor de ander luidt het begin van de veertigdagentijd een periode van…

Thomas a Kempis wees een weg naar God en naar innerlijke vernieuwing

Christelijk geloof is allereerst een relationeel geloof, zo ziet bisschop Gerard de Korte bevestigd in het boek Dialoog met novicen van Thomas Kempis, dat onlangs in een Nederlandse vertaling uitkwam. Een bezoek aan een klooster is in het huidige Nederland zeer in trek. Kloosters zijn al maanden van te voren volgeboekt. Toch geeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) als prognose dat veel kloosters de komende jaren…

Elise Brouwer

“Boos, verdrietig en wanhopig bad ik tot God”

Elise Brouwer heeft reeds het zeer persoonlijke boek ‘Woestijnregen’ geschreven over een moeilijke periode in haar leven. Hierin beschrijft ze eigen ervaringen met haar depressie en met haar worsteling met God. In januari 2019 heeft Marina de Haan van CIP.nl Elise geïnterviewd.